Vi stödjer sociala och humanitära projekt

Läs mer om hur din förening/organisation kan söka bidrag hos oss.

Vem kan söka bidrag

Föreningar och organisationer

Föreningar eller organisationer som jobbar med socialt eller humanitärt arbete i Söderhamn eller med något projekt i utvecklingsländer kan söka bidrag.

Ramverk för bedömning av bidrag

 • Socialt behov
 • Verksamhetprojekt med egen insats
 • Humanitärt behov
 • Lokalt initiativ
 • I huvudsak till barn och ungdom

Ansökan

Varje ansökan ska ha en tydlig beskrivning av verksamheten/projektet och med redovisning för den totala kostnadens finansiering.

Sänd ansökan till Kyrkorna i Söderhamn på mailadress:
andreas.onelius@svenskakyrkan.se

Exempel på bidrag från Kyrkorna i Söderhamn

 • Schools Out
 • Världens Barn
 • Majblommeföreningen
 • Skolböcker till Nagaland
 • Funktionshinderdagen
 • Verktyg till yrkesskola i Kenya
 • Frukost Norrtullkyrkan
 • Lekutrustning till skola i Jeriko
 • UNF killgrupp Söderhamn
 • Projekt mot könsstympning
 • Kyrkornas Härbärge
 • Föräldralösa barn i Etiopien
 • Dagläger för barn i Söderhamn
 • Rädda Barnen

Hela överskottet från Söderhamn Second Hand går till föreningen Kyrkorna i Söderhamn som tar emot ansökningar och ger bidrag till föreningar och organisationer.

Tillsammans skapar vi möjligheter för barn och ungdom i vår kommun och över hela världen!

Medlemsförsamlingar

 • Svenska kyrkan Söderala
 • Svenska kyrkan Norrala-Trönö
 • Svenska kyrkan Söderhamn-Sandarne
 • Norrtullkyrkan
 • Equmeniakyrkan Söderhamn
 • Equmeniakyrkan Söderala-Mo
 • Equmeniakyrkan Skog
 • Missionskyrkan Norrala
 • Kristen Gemenskap