Ett biskopsbrev om klimatet
Foto: Magnus Aronsson/IKON

Hopp om en framtid

Fem samtalskvällar våren 2020 med utgångspunkt i Ett biskopsbrev om klimatet.

Samtalsgruppens deltagare funderar tillsammans kring den klimatutmaning som skapar frågor, ångest, tvivel och hopplöshet.

Ledare: församlingspedagog Christina Hedin

Anmälan till Christina Hedin eller församlingsexpeditionen.

Församlingen samarbetar med SENSUS

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne samarbetar med Sensus studieförbund vid arrangemang, i körverksamhet och annan gruppverksamhet.