Foto: Magnus Aronson /IKON

Förtroendevalda

Svenska kyrkan styrs av de förtroendevalda och kyrkoherden i församlingen. Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne är en församling med kyrkoherde och kyrkoråd. Sidan är under uppdatering.

Söderhamns–Sandarne församling ett kyrkofullmäktige som högsta beslutande organ.  I kyrkofullmäktige sitter 19 förtroendevalda ledamöter och deras 10 ersättare. Fullmäktige sammanträder två gånger om året, eller oftare om det behövs.

Kyrkorådet är församlingens styrelse och det sammanträder ungefår en gång i månaden.

Det finns två verksamhetsråd, ett för varje del av församlingen. Kyrkorådet kan remittera frågor och delegera uppgifter till verksamhetsråden.

Här presenteras ledamöterna i både kyrkofullmäktige och kyrkoråd för mandatperioden 2022-2025.

Sekreterare i kyrkofullmäktige och kyrkoråd är Jonathan Eismar jonathan.eismar@svenskakyrkan.se 073-821 96 25

Ledamöter

 • Eva Björk
 • Erik Björk
 • Jan-Evert Hagström
 • Jessica Stenberg
 • Bengt Svedberg
 • Margaretha Eriksson
 • Mats Hedberg
 • Anne-Christine Nilsson
 • Karl-Olof Pettersson
 • Viktoria Demircan
 • Eva Lindberg
 • Lennart Eriksson
 • Britt-Mari Bergenstråle Haström
 • Gösta Stenegren
 • Marcus Häggström
 • Moa Hylén
 • Björn Hedman
 • Barbro Olsson
 • Britt-Marie Törnros
 • Anna Hedman
 • Monica Arvidsson
 • Camilla Erlandsson
 • Sofie Mattsson
 • Katrin Cidrér
 • Eivor Göransson

Ersättare

 • Xenia Hildén
 • Anna Idell
 • Birgitta Löjdström
 • Catherine Maxdotter
 • Sofia Tesfai Melake
 • Ingbritt Eklundh
 • Sylvia Palm
 • Yvonne Johansson
 • Sylvia Kronmann
 • Tore Johansson

  Kyrkorådet, ordförande

 • Erik Björk

  Söderhamn och Sandarne församling

  Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ordförande, Kyrkorådets arbetsutskotts ordförande

  Mer om Erik Björk

  Förtroendevald, Kyrkorådets ordförande

  Kyrkorådet, vice ordförande

 • Björn Hedman

  Söderhamn och Sandarne församling

  Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, vice ordförande

  Mer om Björn Hedman

  Vice ordförande i kyrkorådet