Foto: Magnus Aronson /IKON

Förtroendevalda

Svenska kyrkan styrs av de förtroendevalda och kyrkoherden i församlingen. Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne är en församling med kyrkoherde och kyrkoråd. Sidan är under uppdatering.

Söderhamns–Sandarne församling ett kyrkofullmäktige som högsta beslutande organ.  I kyrkofullmäktige sitter 25 förtroendevalda ledamöter och deras 11 ersättare. Fullmäktige sammanträder två gånger om året, eller oftare om det behövs.

Kyrkorådet är församlingens styrelse och det sammanträder ungefår en gång i månaden.

Det finns två verksamhetsråd, ett för varje del av församlingen. Kyrkorådet kan remittera frågor och delegera uppgifter till verksamhetsråden.

 

Kyrkofullmäktige, ordförande

Janne Hagström

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ordförande, Kyrkorådet, ledamot

Kyrkofullmäktige, ledamot

Monica Arvidsson

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Monica Arvidsson

Förtroendevald

Britt-Mari Bergenstråle

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot

Mer om Britt-Mari Bergenstråle

Förtroendevald

Erik Björk

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ordförande, Kyrkorådets arbetsutskotts ordförande

Mer om Erik Björk

Förtroendevald, Kyrkorådets ordförande

Eva Björk

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkomusiker

Mer om Eva Björk

Kyrkomusiker

Margaretha Eriksson

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ersättare

Mer om Margaretha Eriksson

Förtroendevald

Jan Olof Färnstrand

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot

Mer om Jan Olof Färnstrand

Förtroendevald

Alice Hedberg

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot

Mer om Alice Hedberg

Förtroendevald

Björn Hedman

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, vice ordförande

Mer om Björn Hedman

Vice ordförande i kyrkorådet

Aina Heimer

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot

Mer om Aina Heimer

Förtroendevald

Xenia Hildén

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot

Mer om Xenia Hildén

Förtroendevald

Marcus Häggström

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Marcus Häggström

Förtroendevald

Yvonne Johansson

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ersättare

Mer om Yvonne Johansson

Vice ordförande i kyrkofullmäktige

Birgitta Löjdström

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot

Mer om Birgitta Löjdström

Förtroendevald

Sofie Mattsson

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Konfirmand- och ungdomsledare, Kyrkofullmäktige, ledamot, Pedagog

Mer om Sofie Mattsson

Konfirmand- och ungdomsledare

Anna-Karin Natander

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot

Mer om Anna-Karin Natander

Förtroendevald

Anne-Christine Nilsson

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ersättare

Mer om Anne-Christine Nilsson

Förtroendevald

Barbro Olsson

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Barbro Olsson

Förtroendevald

Rolf Orre

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot

Mer om Rolf Orre

Förtroendevald

Yvonne Steen

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Yvonne Steen

Förtroendevald

Jessica Stenberg

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Jessica Stenberg

Förtroendevald

Bengt Svedberg

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Bengt Svedberg

Förtroendevald

Kyrkofullmäktige, ersättare

Anna Hedman

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Kyrkofullmäktige, ersättare, Pedagog, Pedagog, barn och familj

Mer om Anna Hedman

Pedagog, Barn- och familj

Eva Lindberg

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ersättare

Mer om Eva Lindberg

Förtroendevald

Lars Pettersson

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ersättare, Kyrkorådet, ersättare

Mer om Lars Pettersson

Förtroendevald

Gösta Stenegren

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ersättare

Mer om Gösta Stenegren

Förtroendevald

Gunn-Britt Åstrand Larsson

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ersättare

Mer om Gunn-Britt Åstrand Larsson

Förtroendevald

Marianne Östrand

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ersättare

Mer om Marianne Östrand

Förtroendevald

Kyrkorådet, ordförande

Erik Björk

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ordförande, Kyrkorådets arbetsutskotts ordförande

Mer om Erik Björk

Förtroendevald, Kyrkorådets ordförande

Kyrkorådet, vice ordförande

Björn Hedman

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, vice ordförande

Mer om Björn Hedman

Vice ordförande i kyrkorådet

Kyrkorådet, ledamot

Lars Nilsson

Söderhamn och Sandarne församling

Anställd, Kyrkoherde, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Lars Nilsson

Kyrkoherde, präst

Monica Arvidsson

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Monica Arvidsson

Förtroendevald

Janne Hagström

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ordförande, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Janne Hagström

Kyrkofullmäktiges ordförande

Marcus Häggström

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Marcus Häggström

Förtroendevald

Barbro Olsson

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Barbro Olsson

Förtroendevald

Yvonne Steen

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Yvonne Steen

Förtroendevald

Jessica Stenberg

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Jessica Stenberg

Förtroendevald

Bengt Svedberg

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Bengt Svedberg

Förtroendevald

Kyrkorådet, ersättare

Margaretha Eriksson

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ersättare

Mer om Margaretha Eriksson

Förtroendevald

Mats Hedberg

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkorådet, ersättare

Mer om Mats Hedberg

Förtroendevald

Yvonne Johansson

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ersättare

Mer om Yvonne Johansson

Vice ordförande i kyrkofullmäktige

Anne-Christine Nilsson

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ersättare

Mer om Anne-Christine Nilsson

Förtroendevald

Lars Pettersson

Söderhamn och Sandarne församling

Kyrkofullmäktige, ersättare, Kyrkorådet, ersättare

Mer om Lars Pettersson

Förtroendevald