Meny

Förtroendevalda

Svenska kyrkan styrs av de förtroendevalda och kyrkoherden i församlingen. Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne är en församling med kyrkoherde och kyrkoråd. Sidan är under uppdatering.

Söderhamns–Sandarne församling ett kyrkofullmäktige som högsta beslutande organ.  I kyrkofullmäktige sitter 25 förtroendevalda ledamöter och deras 11 ersättare. Fullmäktige sammanträder två gånger om året, eller oftare om det behövs.

Kyrkorådet är församlingens styrelse och det sammanträder ungefår en gång i månaden.

Det finns två verksamhetsråd, ett för varje del av församlingen. Kyrkorådet kan remittera frågor och delegera uppgifter till verksamhetsråden.

 

Kyrkofullmäktige, ordförande

Janne Hagström

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ordförande, Kyrkorådet, ledamot

Kyrkofullmäktige, ledamot

Monica Arvidsson

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Monica Arvidsson

Förtroendevald

Britt-Mari Bergenstråle

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot

Mer om Britt-Mari Bergenstråle

Förtroendevald

Erik Björk

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ordförande, Kyrkorådets arbetsutskotts ordförande

Mer om Erik Björk

Förtroendevald, Kyrkorådets ordförande

Eva Björk

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Anställd, Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkomusiker

Mer om Eva Björk

Kyrkomusiker

Margaretha Eriksson

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ersättare

Mer om Margaretha Eriksson

Förtroendevald

Jan Olof Färnstrand

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot

Mer om Jan Olof Färnstrand

Förtroendevald

Alice Hedberg

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot

Mer om Alice Hedberg

Förtroendevald

Björn Hedman

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, vice ordförande

Mer om Björn Hedman

Vice ordförande i kyrkorådet

Aina Heimer

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot

Mer om Aina Heimer

Förtroendevald

Xenia Hildén

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot

Mer om Xenia Hildén

Förtroendevald

Marcus Häggström

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Marcus Häggström

Förtroendevald

Yvonne Johansson

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ersättare

Mer om Yvonne Johansson

Vice ordförande i kyrkofullmäktige

Birgitta Löjdström

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot

Mer om Birgitta Löjdström

Förtroendevald

Sofie Mattsson

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Anställd, Konfirmand- och ungdomsledare, Kyrkofullmäktige, ledamot

Mer om Sofie Mattsson

Konfirmand- och ungdomsledare

Anna-Karin Natander

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot

Mer om Anna-Karin Natander

Förtroendevald

Anne-Christine Nilsson

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ersättare

Mer om Anne-Christine Nilsson

Förtroendevald

Birgitta Norström

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot

Mer om Birgitta Norström

Diakon

Barbro Olsson

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Barbro Olsson

Förtroendevald

Rolf Orre

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot

Mer om Rolf Orre

Förtroendevald

Yvonne Steen

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Yvonne Steen

Förtroendevald

Jessica Stenberg

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Jessica Stenberg

Förtroendevald

Bengt Svedberg

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Bengt Svedberg

Förtroendevald

Kyrkofullmäktige, ersättare

Anna Hedman

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Anställd, Kyrkofullmäktige, ersättare, Pedagog, barn och familj

Mer om Anna Hedman

Pedagog, Barn- och familj

Eva Lindberg

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ersättare

Mer om Eva Lindberg

Förtroendevald

Lars Pettersson

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ersättare, Kyrkorådet, ersättare

Mer om Lars Pettersson

Förtroendevald

Gösta Stenegren

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ersättare

Mer om Gösta Stenegren

Förtroendevald

Gunn-Britt Åstrand Larsson

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ersättare

Mer om Gunn-Britt Åstrand Larsson

Förtroendevald

Marianne Östrand

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ersättare

Mer om Marianne Östrand

Förtroendevald

Kyrkorådet, ordförande

Erik Björk

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ordförande, Kyrkorådets arbetsutskotts ordförande

Mer om Erik Björk

Förtroendevald, Kyrkorådets ordförande

Kyrkorådet, vice ordförande

Björn Hedman

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, vice ordförande

Mer om Björn Hedman

Vice ordförande i kyrkorådet

Kyrkorådet, ledamot

Lars Nilsson

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Anställd, Kyrkoherde, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Lars Nilsson

Kyrkoherde, präst

Monica Arvidsson

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Monica Arvidsson

Förtroendevald

Janne Hagström

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ordförande, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Janne Hagström

Kyrkofullmäktiges ordförande

Marcus Häggström

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Marcus Häggström

Förtroendevald

Barbro Olsson

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Barbro Olsson

Förtroendevald

Yvonne Steen

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Yvonne Steen

Förtroendevald

Jessica Stenberg

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Jessica Stenberg

Förtroendevald

Bengt Svedberg

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ledamot

Mer om Bengt Svedberg

Förtroendevald

Kyrkorådet, ersättare

Margaretha Eriksson

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ersättare

Mer om Margaretha Eriksson

Förtroendevald

Mats Hedberg

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkorådet, ersättare

Mer om Mats Hedberg

Förtroendevald

Yvonne Johansson

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ersättare

Mer om Yvonne Johansson

Vice ordförande i kyrkofullmäktige

Anne-Christine Nilsson

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ersättare

Mer om Anne-Christine Nilsson

Förtroendevald

Lars Pettersson

Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne

Kyrkofullmäktige, ersättare, Kyrkorådet, ersättare

Mer om Lars Pettersson

Förtroendevald