Foto: Magnus Aronson /IKON

Förtroendevalda

Svenska kyrkan styrs av de förtroendevalda och kyrkoherden i församlingen. Svenska kyrkan i Söderhamn och Sandarne är en församling med kyrkoherde och kyrkoråd. Sidan är under uppdatering.

Söderhamns–Sandarne församling ett kyrkofullmäktige som högsta beslutande organ.  I kyrkofullmäktige sitter 25 förtroendevalda ledamöter och deras 11 ersättare. Fullmäktige sammanträder två gånger om året, eller oftare om det behövs.

Kyrkorådet är församlingens styrelse och det sammanträder ungefår en gång i månaden.

Det finns två verksamhetsråd, ett för varje del av församlingen. Kyrkorådet kan remittera frågor och delegera uppgifter till verksamhetsråden.

 

  Kyrkorådet, ordförande

 • Erik Björk

  Söderhamn och Sandarne församling

  Kyrkofullmäktige, ledamot, Kyrkorådet, ordförande, Kyrkorådets arbetsutskotts ordförande

  Mer om Erik Björk

  Förtroendevald, Kyrkorådets ordförande