En kvinna sitter tillsammans med andra, med notblad i handen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Capellakören

Med värme välkomnar vi till en hjärtlig kör som oftast framträder och deltar i gudstjänstlivet i Sandarne.

Kören övar onsdagar 18.30 - 20.30
Mariagården (nedanför Ulrika Eleonora kyrka)

Ledare