Våra syföreningar

Vad skulle kyrkans liv vara utan syföreningarna. Tänk alla stygn som sytts, alla trasor som vävts in, alla maskor - aviga och räta - som stickats under åren av syföreningar inom kyrkans verksamhet.

All denna idoga handarbetsiver som sedan utmynnar i auktioner eller försäljningar och ger pengar som sedan skickas till behövande över hela världen.

Ljusne syförening möter vi i Kyrksalen onsdagar jämna veckor. Terminsavslutning brukar ske med försäljning och lotterier där behållningen går till välgörande ändamål

Mo syföreningen kan man finna i Mo sockenstuga måndagar jämna veckor. Även här brukar terminen avslutas med Syföreningsauktion och lotterier där behållningen går till välgörande ändamål.

Dagsyföreningen i Skog brukar ses i S:t Staffans hus onsdagar jämna veckor. Dagsyföreningen i Skog  syr och stickar babypaket till Röda Korset och till ett sjukhus i Riga. Paketen går till en avdelning där mindre bemedlade mödrar föder sina barn. Om de inte får ett babypaket har de ofta inget att sätta på sina små.

Alla dessa syföreningsdamer syr, stickar, virkar, fikar, pratar och umgås. Många stora och små problem dryftas och tas om hand medan händerna sköter sitt. 

Vill du ha kontakt med någon av våra syföreningar kan du kontakta oss på pastorsexpeditionen så förmedlar vi din önskan.

Sommaruppehåll är det från mitten av maj och till augusti-september månad.

Vacker virkad spetssjal
Foto: AnnSofi Grubbström