Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Uno Wallmans Altartavla i Mo kyrka

Mo vackra kyrka med nästan hundra besökare.
Bild: Linda Sandgren

UNO VALLMANS ALTARMÅLNING I MO KYRKA    

Mo kyrka uppfördes 1818 – 1822 och invigdes 1837 av dåvarande ärkebiskopen J.O. Wallin.

I korväggen byggdes en stor, rundbågig nisch där man som altarprydnad ställde ett enkelt träkors med en snidad martyrkrona. 1902 gjordes en omfattande restaurering då bl.a. tornet byggdes om och korset i kornischen ersattes av en gipskopia av Thorvaldsens Kristus-staty.

När man planerade den senaste renoveringen 1962 – 1964 var den ursprungliga tanken att åter använda det ursprungliga träkorset. Genom en generös donation möjliggjordes den altarmålning som nu pryder kyrkan.

Ansvarig arkitekt för renoveringen var Johan Thomé, som vid denna tid anlitats vid flera kyrkorenoveringar i Norrland. Han hade även byggt den nya kyrkan i Storvik där konstnären Uno Vallman anlitats för den konstnärliga utsmyckningen med bl.a. en 240 kvm stor takmålning.

Uno Vallman föddes den 24 mars 1913 i Norrala och dog den 5 september 2004 i Stockholm. Han lämnade Norrala tidigt och växte upp under knappa förhållanden. Vallman var tidigt inriktad på att utbilda sig till konstnär och blev som 26-åring antagen som elev på Konstakademien i Stockholm. Bland hans lärare fanns tidens stora konstnärer: Isaac Grünewald, Sven X-et Erixon och Hilding Linnqvist. Sitt stora genombrott fick Vallman när han deltog i den mycket uppmärksammade utställningen Ung Konst 1947. Den gruppen som ställde ut kom att kallas 1947 års män med namn som Lennart Rhode, Olle Bonniér och även en kvinnlig konstnär, Randi Fischer.

Vallman var vid tiden för kyrkorenoveringen en av Sveriges ledande konstnärer med många stora offentliga uppdrag och stod på höjden av sin konstnärsbana. Thomé och Vallman bodde båda i Stockholm och när nu medel fanns till en mer påkostad altarmålning valde Thomé att fortsätta samarbetet från Storviks kyrka.

Vallmans arbete med kormålningen tog ungefär ett år från skiss till färdig målning. Målningen utfördes på väv i ateljén i Gamla stan i Stockholm i sektioner, vilka sedan fästes i koret.

Vallman valde medvetet att inte ge målningen något namn. Han ville ge betraktaren frihet att tolka bilderna själv. Temat är Kristi uppståndelse. I målningens centrum står en majestätisk Kristus klädd i den röda manteln krigsmännen klädde honom i före korsfästningen. Han omges av en stor skara både hänförda och förskräckta människor.

Målningen är uppdelad i ett antal fält eller scener bekanta från Bibeln, t ex Petri fiskafänge och Kristus välsignar barnen. På ömse sidor absiden ser man de tolv apostlarna med pergamentsrullar i händerna. En härold blåser i den himmelska basunen.

Många besökare har under årens gudtjänster, ceremonier och evenemang haft stor glädje av att studera Uno Vallmans unika målning och har därmed uppfyllt hans avsikt med verket.

Det finns alla skäl att respektera församlingen och dess ledare vid denna tid för modet att upplåta kyrkans centralaste plats för en högst modern och okonventionell bild.    

Mo i juni 2014 Anders Norén