Träffpunkt Skog

En ekumenisk samlingsplats

Träffpunkt Skog, Sopplunch m.m. i samarbete med Equmeniakyrkan Skog, en onsdag i månaden kl 12.00 i S:t Staffans hus, Skog.
Se övrig annonsering här på hemsidan och i dagstidningarna.

Kontaktperson Anna Fäst, diakon i Svenska kyrkan, tfn 072 - 735 11 61