Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Träffpunkt Skog

En ekumenisk samlingsplats

Träffpunkt Skog, Sopplunch m.m. i samarbete med Equmeniakyrkan Skog, en onsdag i månaden kl 12.00 i S:t Staffans hus, Skog.
Se övrig annonsering här på hemsidan och i dagstidningarna.

Kontaktperson Anna Fäst, diakon i Svenska kyrkan, tfn 072 - 735 11 61