Foto: Therese Andersson

S:t Staffans hus

Församlingshemmet i Skogs församling

Församlingshemmet

För vidare information: kontakta Pastorsexpedtionen 0270-421770
Behöver Du nå någon på S:t Staffans hus kan du kontakta vaktmästare Jan Ringefors - 070-326 39 40 

  
Den gamla Sockenstugan var inte längre ändamålsenlig. Efter olika förslag bestämde man sig för att på frivillighetens väg försöka samla in medel till byggandet av ett "Församlingshus". 1931 bildades Skogs Församlingshemsstiftelse. Grunden till det nya Församlingshuset lades 1936. Marken fick man arrendera av Pastoratskyrkorådet på ägan Annelund.
S:t Staffans hus invigdes hösten 1938 av Biskop Erling Eidem.

1940 beslutade Kyrkstämman överlämna ett gåvobrev på tomten till Stiftelsen.
En större reparation av huset gjordes 1990. Den lägenhet som från början disponerades av församlingssystern gjordes om.

Tre textilier av Wiveka Lindberg invigdes vid prostvisitationen 1975.
S:T Staffans hus överlämnades som gåva till Skogs församling och nu finns här Pastorsexpeditionen, en stor och en liten samlingssal, ett bra kök, personalrum, dusch- toalett- och städutrymmen. I källaren finns panna och garage/förråd till kyrkogården.
Studiecirklar, körövningar, syföreningen har också sina träffar förlagda hit.
S:t Staffans hus är också lämpligt vid dop-vigsel- och begravningskaffen, mindre sammanträden och informationsträffar m.m.

Lilla salen lämpar sig väl för sammanträden, studiecirklar och mindre samlingar. Bakom dörren finns till höger köket och til vänster expeditionen.