Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Söderala kyrkokör

Söderala kyrkokör övar i Sockenstugan i Söderala varje måndag kl 18.30-20.30.

Kören är en blandad kör och består av ca 40 sångare som, förutom att sjunga i pastoratets gudstjänster, gör egna konserter och evenemang, både själva och i olika samarbeten. Kören har också en kördag per termin samt en körresa ordnas varje år.

Varmt välkomna att höra av dig till körledare Nicklas Jonsson på mail eller tfn 070-270 13 05, om du vill börja!

Bild: AnnSofi Grubbström