Söderala kyrka

Foto: Ingiz Johansson

Om Söderala kyrka finns mycket nedskrivet. Den byggdes troligtvis omkring år 1150-1180 och är därmed en av Norrlands äldsta stenkyrkor. Byggnadens interiör är prydd med målningar från 1500-talet. Här finns också en kopia av den välkända Söderalaflöjeln från omkring år 1025, som anses vara ett av vårt lands yppersta konstsmiden. Flöjeln är ett kvarvarande bevis på dåtida smeders häpnadsväckande yrkesskicklighet. Originalet finns på Statens Historiska Muséum i Stockholm.

Söderala kyrka är den bäst bevarade inom en stilgrupp som kallas "Sigtunagruppen", vars utmärkande egenskaper dels är byggnadsmaterialet som är gråsten, dels planen som inte förekommer för övrigt i landet. Den karakteriseras av mittfyrkant med centraltorn, korsarmar och kor med absid. Dess storlek överträffar också vida den normala sockenkyrkans. Den är en av de första stenkyrkorna i Norrland och hör sannolikt samman med missionen och har där spelat samma roll som Sigtunakyrkorna i Mälardalen.

Foto: Jens Mohr, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0)

Det finns i kyrkan ett litet häfte  av Nanna Cnattingius om Söderala kyrka. Vi rekommenderar er som vill veta mera att införskaffa detta förnämliga lilla häfte. Det finns också ett häfte som visar "vad valven i Söderala kyrka berättar" av Pelle Hedlund, utgivet år 1975.

Citat ur häftet om kyrkan: "Gråstenskyrkorna i Sigtuna är daterade till 1100-talets början. Kyrkan i Söderala hör samman med dem och torde ha byggts under en jämförelsevis kort period under 1100-talet, troligen decennierna efter 1150":

Kyrkan genomgick åtskilliga reparationer under åren. Under 1700-talets slut ställdes Söderalaborna inför ett problem som tyvärr inte är något problem i dagens läge. Folkökningen gjorde kyrkan för trång. Kyrkoherde Anders Adolf Grundén, 1781-1802, kom med första förslaget som ville att kyrkan skulle bli "i alla världens tider tillräcklig emot den folkmängd församlingen möjligen kunde i anseende till sina trånga områden vinna".

Vi hoppas att du kommer att besöka denna fantastiska vackra kyrka för att med egna ögon se och uppleva både kyrkans byggnad och de gudstjänster som ger själen uppbyggelse.

Foto: Ingiz Johansson