Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Skogs kyrkokör

Vi övar torsdagar kl 19 i St Staffans hus!

Skogs kyrkokör övar i S:t Staffans hus i Skog torsdagar kl 19-21. Kören är Skogs församlings kyrkokör och sjunger främst i Skogs kyrka på gudstjänster och samlingar. Men kören gör också samarbeten med andra musiker och körer, och brukar också "gästsjunga" runtomkring i pastoratet. En kördag under terminen hör också till vanligheteerna och kören består av cirka 20 medlemmar.

Varm välkommen att höra av dig till körledare Karin Eriksson på mail eller tfn 070-330 64 48 om du vill börja