Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Skogs kyrkokör

Skogs kyrkokör övar i S:t Staffans hus i Skog torsdagar kl 19-21. Kören är Skogs församlings kyrkokör och sjunger främst i Skogs kyrka på gudstjänster och samlingar. Men kören gör också samarbeten med andra musiker och körer, och brukar också "gästsjunga" runtomkring i pastoratet. En kördag under terminen hör också till vanligheteerna och kören består av cirka 20 medlemmar.

Varm välkommen att höra av dig till körledare Karin Eriksson på mail eller tfn 070-330 64 48 om du vill börja