Foto: Nicklas Jonsson

Skogs kyrkokör

INSTÄLLT TILLSVIDARE Vi övar i vanliga fall torsdagar kl 19 i St Staffans hus!

Skogs kyrkokör övar i S:t Staffans hus i Skog torsdagar kl 19-21. Kören är Skogs församlings kyrkokör och sjunger främst i Skogs kyrka på gudstjänster och samlingar. Men kören gör också samarbeten med andra musiker och körer, och brukar också "gästsjunga" runtomkring i pastoratet. En kördag under terminen hör också till vanligheteerna och kören består av cirka 20 medlemmar.

Varm välkommen att höra av dig till körledare Karin Eriksson på mail eller tfn 070-330 64 48 om du vill börja