Foto: AnnSofi Grubbström

Skogs syförening

Träffas onsdagar kl 12 jämna veckor

Gemenskap ger glädje


SYFÖRENINGEN brukar träffas varannan onsdag kl 12.00 i S:t Staffans hus jämna veckor.
Varmt Välkomna till en härlig gemenskap!
 
Idag är vi några damer i syföreningen. Vi samlas varannan onsdag i S:t Staffans hus för gemenskap, men också framför allt för att göra en insats för barn i utsatta länder.

Vi syr och stickar babypaket till Röda Korset och till ett sjukhus i Riga. Paketen går till en avdelning där mindre bemedlade mödrar föder sina barn. Om de inte får ett babypaket har de ofta inget att sätta på sina små.

Syföreningen ordnar även auktion, kaffe och lotterier i samband med Luciafirandet där behållningen går till IM. Det brukar vara god tillslutning och många bidrar genom att skänka saker till auktionen.

Även den egna gemenskapen är viktig och någon gång under året gör vi en resa tillsammans med mat och besök för att titta på något intressant. En gång per år träffar vi syföreningen i Lingbo och turas om att vara värdförening respektive gäster. Det är en fin dag med många nya kontakter.
Vi har som motto i vår syförening de ord Jesus sa:
"Allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig."
Anna Lena Sundin

VÄLKOMMEN att dela vår gemenskap!