Skogs kyrkogård

Porten till kyrkogården, Skog
Foto: Peråke Brynils

Gamla porten till Skogs kyrkogård.

En studiecirkel om Skogs kyrkogård med gravstenar och gravar har pågått i S:t Staffans hus och mera information om denna cirkel kommer inom kort. Lite bilder från cirkeln ser du här ovanför.

Minneslunden är oftast Blomsterfylld, Skogs kyrkogård
Foto: Peråke Brynils

Gravcirkel

En kortfattad historik
Skogs kyrkogård har anor ända från 1610 när träkyrkan byggdes i sydöstra hörnet.
Träkyrkan övergavs i slutet av 1700-talet.
Sen finner vi att utökning skett flera gånger. Kända årtal är 1875 och 1926.
1953 byggdes den nya delen i nordöst.
Sammantaget har kyrkogården en yta av 7.700 kvm.
Både s.k. urnlund och minneslund finns anordnade.
Kyrkogården är omväxlande med öppna ytor och häckinramningar.
Uppgifterna lämnade av Olle Frisk

Skogs kyrkogård.