Skogs kyrkogård

Skogs kyrka fotas från Skogs Kyrkogård Foto: Cicci Nilsson

Skogs kyrkogård ligger nära kyrkan men inte i direkt anslutning.
Mellan kyrkan och kyrkogården finns en fin damm.
Ingången hittar du vid vaktmästaren barack på Kyrkvägen 36

Historik
Skogs kyrkogård
har anor ända från 1610 när träkyrkan byggdes i sydöstra hörnet. Träkyrkan övergavs i slutet av 1700-talet.
Sen finner vi att utökning skett flera gånger. Kända årtal är 1875 och 1926.
1953 byggdes den nya delen i nordöst.
Sammantaget har kyrkogården en yta av 7.700 kvm.
Både s.k. urnlund och minneslund finns anordnade.
Kyrkogården är omväxlande med öppna ytor och häckinramningar.
Uppgifterna lämnade av Olle Frisk