Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Skogs kyrkogård

Porten till kyrkogården, Skog
Bild: Peråke Brynils

Gamla porten till Skogs kyrkogård.

En studiecirkel om Skogs kyrkogård med gravstenar och gravar har pågått i S:t Staffans hus och mera information om denna cirkel kommer inom kort. Lite bilder från cirkeln ser du här ovanför.

Minneslunden är oftast Blomsterfylld, Skogs kyrkogård
Bild: Peråke Brynils

Gravcirkel

En kortfattad historik
Skogs kyrkogård har anor ända från 1610 när träkyrkan byggdes i sydöstra hörnet.
Träkyrkan övergavs i slutet av 1700-talet.
Sen finner vi att utökning skett flera gånger. Kända årtal är 1875 och 1926.
1953 byggdes den nya delen i nordöst.
Sammantaget har kyrkogården en yta av 7.700 kvm.
Både s.k. urnlund och minneslund finns anordnade.
Kyrkogården är omväxlande med öppna ytor och häckinramningar.
Uppgifterna lämnade av Olle Frisk

Skogs kyrkogård.