Kyrkan i höstens färgen
Foto: Ingiz Johansson

Skogs församling

Foto: Maria Stjerndorff

Välkommen till Skogs församling, belägen mellan Ljusnans vatten och Ödmårdens skogar. Denna traditionsrika bygd bjuder både på historiska sevärdheter som t ex "Skogbonaden" i kopia, Staffanslegenden, Kyrkoruinen och dagens skola, affär, badstrand och gudstjänster i vår kyrka. S:t Staffans hus, församlingshemmet intill kyrkan, inrymmer både verksamhet, arbetsrum och församlingsexpedition.

Här händer mycket både i kyrkan, friluftsgudstjänster  vid fäbodar, kyrkoruinen, Lindbergs Café i Holmsveden m fl platser. Vi har också gemensamma gudstjänster med Missionsförsamlingen här i Skog.

Barnverksamhet bedrivs i S:t Staffans hus samt andra återkommande sammankomster som t ex Dagsyföreningen som beskrivs på annan plats under Skogs församling där man syr och stickar babypaket till Lettland. Träffpunkt Skog är ett nytt inslag som också är gemensamt med Missionskyrkan.

Har du något du vill berätta så är du välkommen att kontakta pastorsexpeditionen 0270-42 17 70 eller soderala.pastorat@svenskakyrkan.se

Detalj ur Skogbonaden