Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Retreat

En dag i tystnad Söndag 31/3 2019 i Samstugan Bergvik

söndag 31 mars är du välkommen på retrat - En dag i tystnad

Tid för tystnad, enskilt samtal, promenad, bön, meditation, mm

Några hålltider:

  • kl 9 Frukost i Samstugan

  • kl 17 Bergviksmässan i kyrkan - Maria Stjerndorff, Lars Holmqvist, Anna Fäst

Anmälan görs till Gerd Tunong senast 26 mars på tfn 070 - 652 39 35.

Kostnad 200 kr, i detta ingår kaffe/måltider. BINDANDE ANMÄLAN

En lördag per termin, vår som höst, bjuder vi in till retreat - en dag i stillhet och tystnad.

Vi håller till i kyrkan och Samstugan i Bergvik.

Vi inleder dagen med gemensam frukost, därefter blir andakt i kyrkan och där inleder vi tystnaden som råder under hela dagen. Sedan väljer du själv om du vill bara vila, läsa, ta en promenad. Du väljer också om du vill delta i andakterna i kyrkan eller om du vill ha enskilt samtal med diakon/präst som finns på plats.

På eftermiddagen bryter vi tystnaden i och med att vi firar mässa i kyrkan (denna gudstjänst är öppen för alla och ersätter söndagens huvudgudstjänst)

Efteråt kan man packa ihop sina saker och ta en smörgås tillsammans i Samstugan innan vi skiljs åt