Minneslunden på Mo kyrkogård. Både Mo kyrka och Mo gravkapell syns på bilden.
Foto: Lasse Norrlander

Mo kyrkogård

Titta gärna på bilderna men besök också Mo vackra kyrkogård.

Har Du något att berätta om någon särskild grav eller om kyrkogården är du välkommen att kontakta Expeditionen på tel 0270-42 17 70 eller e-post: soderala.pastorat@svenskakyrkan.se