Foto: Ingiz

Mo kyrkogård

Mo kyrkogård ligger i nära anslutning till kyrkan.

Har Du något att berätta om någon särskild grav eller om kyrkogården är du välkommen att kontakta Expeditionen på tel 0270-42 17 70 eller e-post: soderala.pastorat@svenskakyrkan.se