Foto: Ingiz

Mo kyrka

Den nya kyrkan i Mo invigdes år 1837 av dåvarande ärkebiskopen Johan Olof Wallin och var då en typisk representant för tidens nyklassiska så kallade Karl-Johanskyrkor. Men, kyrkan var färdig redan år 1822  - alltså 15 år före invigningen.

Kyrkan har en ljus och luftig interiör och bland inventarierna kan nämnas trärelief som härrör till 1600-tal och predikstol med korg och ljudtak tillverkad 1663 (flyttad från gamla kyrkan i Mo Kyrkby som revs i och med att sten behövdes till den nya grunden för den nya kyrkan).

Du är mycket välkommen att besöka vackra Mo Kyrka och bland annat njuta av den vackra altartavlan målad av Uno Vallman.

Vill du veta mera redan nu så finns det ett litet häfte att köpa i Mo kyrka där det beskrivs hur kyrkan byggdes och alla restaureringar. Där finns också mycket att läsa om gamla kyrkan i Kyrkbyn som nu är en kyrkoruin där friluftsgudstjänster ofta hålls under sommartid.

I Mo kyrka
Foto: Linda Sandgren