Mo-Bergvik församling

Välkommen till Mo-Bergviks församling som år 2006 bildades av Mo församling och Bergviks församling.

Mo församling innefattar ett stort område med spridda "byar" runt omkring. Den nuvarande kyrkan ligger invid riksväg 50 nordväst om Florsjön. I väster finns Hälsingmo och i öster finns Mo kyrkby.

I kyrkbyn finns en ruin som är det som finns kvar av Mo gamla medeltida kyrka som revs någon gång under år 1820. Av stenen byggdes den nya kyrkan på den plats den nu finns under åren 1818-1822.

Bergviks församling bildades år 1914 genom en utbrytning ur Söderala församling och var sedan annexförsamling  i pastoratet Söderala och Bergvik.

Detta församlingsområde ligger väster om Söderhamn och består till stor del av skogsbygd. Ljusnan flyter genom området och utvidgas till sjön Bergviken i väster och till sjön Marmen i öster.

Norr om Ljusnan ligger byarna Vannsätter, Österbacken och Ellervik. Kyrkan ligger också  i denna norra del.

Södra området har byarna Lynäs, Klovheden, Verkmyra, Sunnanå och Edsäng. Här ligger också församlingens högsta berg som är Gullberg.

Vill du veta mera om Mo och Bergviks kyrkor samt församlingar finns häften både i kyrkorna och på pastorsexpeditionen i Söderala.