Vy mot gamla gravkapellet sett från parkeringen. Till vänster kvarter A och till höger kvarter B. Ljusne kyrkogård
Foto: Anders Persson

Ljusne kyrkogård

Minneslunden på Ljusne kyrkogård
Foto: Anders Persson

Ljusne kyrkogård anlades 1896 av Ljusne Woxna AB i samband med att Ljusne kapellförsamling bildades.

Ljusne ingick tidigare i Söderala församling och avlidna ljusnebor begravdes därför i Söderala.

Den ursprungliga kyrkogården bestod av kvarter A och B.

Bolaget ägde och skötte kyrkogården fram till 1921 då man överlämnade den till Söderala Pastorat.

Dessa år anlades följande:

1935 kvarter C

1950 kvarteren D, E, F och G

1959 urnlunden

1980 minneslunden

1994 nya urnlunden

Fridhemskyrkan invigdes den 19 april 1975 och används idag enbart för begravningar och kallas numera Fridhemskapellet.

Bakom kapellet, i skogen, ligger minneslunden som invigdes i mitten av oktober 1980.

Här ovan ser ni bilder från Ljusne kyrkogård

Gravrätt - övrigt om grav

Del av gamla kyrkogården - innanför porten, Skogs kyrkogård
Foto: Peråke Brynils

När det gäller gravrätt, innehav av gravrätt, förfrågningar om gravsatta, kontaktar du:
Ann-Christin Nordström på tel 0270-42 17 75
mån-fre kl 10-12 eller e-post: ann-christin.nordstrom@svenskakyrkan.se