Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ljusne kyrkogård

Minneslunden på Ljusne kyrkogård
Bild: Anders Persson

Ljusne kyrkogård anlades 1896 av Ljusne Woxna AB i samband med att Ljusne kapellförsamling bildades.

Ljusne ingick tidigare i Söderala församling och avlidna ljusnebor begravdes därför i Söderala.

Den ursprungliga kyrkogården bestod av kvarter A och B.

Bolaget ägde och skötte kyrkogården fram till 1921 då man överlämnade den till Söderala Pastorat.

Dessa år anlades följande:

1935 kvarter C

1950 kvarteren D, E, F och G

1959 urnlunden

1980 minneslunden

1994 nya urnlunden

Fridhemskyrkan invigdes den 19 april 1975 och används idag enbart för begravningar och kallas numera Fridhemskapellet.

Bakom kapellet, i skogen, ligger minneslunden som invigdes i mitten av oktober 1980.

Här ovan ser ni bilder från Ljusne kyrkogård

Gravrätt - övrigt om grav

Del av gamla kyrkogården - innanför porten, Skogs kyrkogård
Bild: Peråke Brynils

När det gäller gravrätt, innehav av gravrätt, förfrågningar om gravsatta, kontaktar du:
Ann-Christin Nordström på tel 0270-42 17 75
mån-fre kl 10-12 eller e-post: ann-christin.nordstrom@svenskakyrkan.se