Ljusne kyrka

Foto: Anders Persson

Ljusne kyrka invigdes 1896. Den skapades i en för vårt land mycket ovanlig stil. Initiativtagare till bygget var Grevinnan Wilhelmina von Hallwyl född Kempe.

Kyrkans interiör domineras av träets bruna färg och kännetecknas av ett stort antal pelare med sniderier och predikstolen är placerad ovanpå altaret i kyrkans mitt.

Vill du läsa mer om Ljusne vackra mysiga kyrka finns det ett litet häfte att köpa i kyrkan som Bengt Ingmar Kilström skrivit. Där finns också skrivet om Vallviks kyrka - som nu är såld och används som privatbostad, samt Fridhemskapellet som numera endast är gravkapell.

Kyrkan är också mycket vacker interiört vilket syns på en av bilderna.

Här finns också en bild på altaret, så vackert och stilfullt.

Foto: Anders Persson
Vy mot gamla gravkapellet sett från parkeringen. Till vänster kvarter A och till höger kvarter B. Ljusne kyrkogård

Ljusne kyrkogård

och Fridhemskapell där vi ofta har våra begravningar