Ljusne församling

Foto: Anders Persson

Välkommen till Ljusne församling som ligger i Sydöstra Hälsingland i en vacker något kuperad, sjörik natur.

I församlingen ingår även Vallvik och Maråker där det också brukar vara gudstjänster, särskilt vid sommar- och juletid.

Här följer citat ur häftet om bland annat Ljusne kyrka av Bengt Ingmar Kilström:

"Söderala församling var ursprungligen av mycket stort omfång och inneslöt hela det sydöstra hörnet av Hälsingland ned till gränsen mot Gästrikland.......

Då den industriella tyngdpunkten alltmer försköts till Ljusne och inte minst till trakten norr om älven, aktualiserades mot slutet av 1800-talet frågan om gudstjänstlokal och kapellförsamlingsbildning.

Den 8 juni 1894 medgav Kungl. Maj:t inrättandet av Ljusne kapellförsamling. Framställning härom hade gjorts av Ljusne bruk genom greve W. von Hallwyl och från Ala sågverk genom dess disponent C F Liljevalch. Efter kapellförsamlingens tillkomst inrättades en extra prästerlig befattning i Söderala församlings sydöstra del.

Till innehavare av platsen som kapellpredikant kallade greve von Hallwyl pastorsadjunkten i Uppsala, Thorsten Pihl, vilken innehade denna befattning åren 1896-1908.

Till den nybildade kapellförsamlingen hänfördes Ljusne bruk, Ala sågverk och Maråkers bruk, byarna Norrljusne, Hå, Mar, Kultebo och Djerfsböle....."

Vill du läsa mera om hur allt började så finns detta lilla häfte i Ljusne kyrka.