Livets högtider

Dop, konfirmation, vigsel och begravningar

Man har alltid sagt att det finns fyra riktigt viktiga tillfällen i en människas liv. Dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Dopet har blivit en stor släktfest när den lilla nya människan är medelpunkten. Många tror att dopet är en namngivningsceremoni. Men dopet är så mycket mer. Vid barndop säger prästen barnets namn högt så att hela församlingen hör det. Barnets namn och Guds namn näms samtidigt och det visar på samhörigheten.

Konfirmationen är ju också en stor släktfest och det år du fyller fjorton bjuder Svenska kyrkan in till konfirmation. Konfirmation betyder bekräftelse – bekräftelse av ditt dop och dig.

Vigseln är väl om något en härlig fest. Antingen många samlas eller bara några få. En kyrklig vigsel är en symbolrik gudstjänst. I Guds och alla vittnens närvaro lovar vi varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Vi ber Gud att välsigna vårt äktenskap och hjälpa oss igenom de svårigheter vi kommer att möta i livet.

Begravningen är ju inte någon fest här i Sverige även om det ofta blir då hela släkten samlas. Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked - döden. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.

Vill du läsa mer om dessa viktiga tillfällen kan du klicka på respektive rubrik i Menyraden till vänster för att se hur vi gör i Söderala pastorat.