Del av Söderala kyrkogård
Foto: AnnSofi Grubbström

Kyrkogårdarna

Gamla urnlunden på Ljusne kyrkogård
Foto: Anders Persson
Del av Bergviks kyrkogård
Foto: AnnSofi Grubbström

Välkommen till kyrkogårdarna i Söderala pastorat. Det finns en kyrkogård i varje församling och varje kyrkogård har också en minneslund, samt urnlundar.

Minneslunden är oftast Blomsterfylld, Skogs kyrkogård
Foto: Peråke Brynils

Vi önskar att Du som besökare ska finna våra kyrkogårdar välskötta, vackra och rofyllda. Vi önskar också att kontakterna med vår expedition och våra vaktmästare ska upplevas som positiva.

Vi som jobbar här är till för er. Hör gärna av dej.

Gravrätt - övrigt om grav

Del av Bergviks kyrkogård
Foto: AnnSofi Grubbström

När det gäller gravrätt, innehav av gravrätt, förfrågningar om gravsatta, kontaktar du:
Pernilla Vänngard på tel 0270-42 17 75
mån-fre kl 10-12 eller e-post: pernilla.vanngard@svenskakyrkan.se

Begravningsombud

Begravningsombudet företräder de som INTE är medlemmar i Svenska kyrkan i kyrkogårdsärenden: 

Kontaktperson
Robert Eriksson
070-392 40 50
svenrobert.eriksson@gmail.com