Foto: Magnus Aronson Ikon

Konfirmation

Välkommen att bli konfirmand i Söderala pastorat

Det år du fyller fjorton bjuder Svenska kyrkan in till konfirmation. Konfirmation betyder bekräftelse – bekräftelse av ditt dop och dig.

Vi inbjuder till träffar i någon eller några av våra församlingar - men alla i pastoratet är välkomna till vilken grupp man vill.

Det går alltså bra att "läsa över församlingsgränsen". Du kan vara folkbokförd i en församling men ändå konfirmeras i annan församling där du kanske vill gå därför att dina skolkompisar går där eller av annan anledning.

Konfirmationen handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om livet och allt som livet rymmer: dig och kompisarna, kärleken och tron, Jesus och sex, orättvisorna och Gud. Ett viktigt tema är människovärde och allas lika värde. 

Under konfirmationstiden får du testa att ta på dig ett par ”kristna glasögon” och se dig omkring med ”kristna ögon”. Vad tror du att du skulle se? Många blir förvånade. Oj, är det så här att ha en tro?  Du får även en möjlighet att bli bekant med kyrkan, vad det är att fira gudstjänst, vara med om andakter – och vad det har med ditt liv att göra! 

Även du som skulle ha gått för något/några år sedan är välkommen. Du kan då höra av dig till någon av prästerna och be om personligt samtal eller höra om det finns någon vuxengrupp.

Konfirmandansvariga

Vid frågor kan du ringa:

Magnus Natander 070 - 333 97 48 eller Söderala pastorat 0270-42 17 70 så ber vi Magnus ringa dej.

att vara tonåring

Jag har ofta frågor, Herre, men så sällan har jag svar. Jag står ofta vid ett vägskäl, och jag tvekar vid mitt val. Många gånger är jag ensam, mina frågor saknar ord. Jag har ofta frågor, Herre, men så sällan har jag svar.

Tänk om du är den som väntar just i tvivlets ensamhet, inte bara på min fråga, men som väntar just på mig. Tänk om du känt samma oro, samma tveksamhet som jag. Tänk om du är den som väntar just i tvivlets ensamhet.

Det är nog, o Gud, att veta att jag lever i din hand. Kanske frågorna blir lösta, kanske får de inget svar. Det som ger mitt liv en mening är att du, Gud, vill mitt väl. Det är nog, o Gud, att veta att jag lever i din hand.

(texten är hämtad från svensk psalm 218)