Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Internationella gruppen

Kyrkans arbete i det globala perspektivet

Internationella gruppen samordnar vårt arbete i globalt perspektiv.

Sammankallande och ansvarig för internationella gruppen är Krister Bohman, tfn 070-650 75 86.

Övriga medlemmar är för närvarande de som är utsedda av våra församlingsråd; Runa Dunderberg (Skog), Tomas Cedendahl (Mo-Bergvik), Tord Blom (Söderala) & Ingegerd Magnusson (Ljusne)

Kyrkan är mycket större än bara våra fyra församlingar i Söderala pastorat. Kyrkan finns över hela jorden, och som kristna har vi ett ansvar också för våra medmänniskor i andra länder.

Därför försöker vi jobba för att finnas med när ACT Svenska kyrkan har insamlingar såsom Julinsamlingen, Fastekampanjen, Sommarkampanjen.

Vi vill gärna bli fler i gruppen. Är du intresserad - hör av dig till Krister Bohman!

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Kasse med mat

Dela lika under samma himmel

Mat är en mänsklig rättighet, ändå går miljoner människor på jorden hungriga. Att dela med sig har aldrig varit viktigare. Act Svenska kyrkan arbetar med partner över hela världen för att främja en hållbar och rättvis matförsörjning.

Bryt en tradition

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv - varje dag. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner.