Meny

Internationella gruppen

Kyrkans arbete i det globala perspektivet

Internationella gruppen samordnar vårt arbete i globalt perspektiv.

Sammankallande och ansvarig för internationella gruppen är Maria Stjerndorff, tfn 070 - 312 70 03.

Övriga medlemmar är för närvarande Anna Fäst, diakon, samt de som är utsedda av våra församlingsråd; Runa Dunderberg (Skog), Tomas Cedendahl (Mo-Bergvik), Tord Blom (Söderala) & Ingegerd Magnusson (Ljusne)

Kyrkan är mycket större än bara våra fyra församlingar i Söderala pastorat. Kyrkan finns över hela jorden, och som kristna har vi ett ansvar också för våra medmänniskor i andra länder.

Därför försöker vi jobba för att finnas med när ACT Svenska kyrkan har insamlingar såsom Julinsamlingen, Fastekampanjen, Sommarkampanjen.

Detta är i nuläget vårt primära arbete, men det finns alla möjligheter att tänka sig att skaffa en vänförsamling i ett annat land, att påbörja ett utbyte, att även rikta in sig på Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) och deras viktiga arbete i våra utlandskyrkor.

Men då behöver vi bli fler i gruppen. Är du intresserad - hör av dig till Maria Stjerndorff!