Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Internationella gruppen

Kyrkans arbete i det globala perspektivet

Internationella gruppen samordnar vårt arbete i globalt perspektiv.

Sammankallande och ansvarig för internationella gruppen är Krister Bohman, tfn 070-650 75 86.

Övriga medlemmar är för närvarande Anna Fäst, diakon, samt de som är utsedda av våra församlingsråd; Runa Dunderberg (Skog), Tomas Cedendahl (Mo-Bergvik), Tord Blom (Söderala) & Ingegerd Magnusson (Ljusne)

Kyrkan är mycket större än bara våra fyra församlingar i Söderala pastorat. Kyrkan finns över hela jorden, och som kristna har vi ett ansvar också för våra medmänniskor i andra länder.

Därför försöker vi jobba för att finnas med när ACT Svenska kyrkan har insamlingar såsom Julinsamlingen, Fastekampanjen, Sommarkampanjen.

Vi vill gärna bli fler i gruppen. Är du intresserad - hör av dig till Krister Bohman!