Gudsprat med Krister

Nästa samling 23 september

En gång i månaden kl 9.30 samlas vi i S:t Staffans hus i Skog
för att samtala om kommande söndags bibeltexter som blir lästa i
kyrkans gudstjänst.  

Krister Bohman, medverkar och detta är ett samarbete
mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan i Skog.

Ingen föranmälan krävs 

Vi följer restriktionerna för allmänna samlingar