Foto: Ingiz Johansson

Fridhems kapellet

Samhället Ljusne har förutom den stora kyrkan även ett kapelll.

Fridhemskapellet ligger vid Ljusne kyrkogård som ligger en bit  därifrån (se karta)  Kapellet invigdes den 19 april 1975 men används idag enbart för begravningar.  

Fridhemskapellet med klockstapeln från kyrkan i Vallvik. Ljusne kyrkogård
Foto: Anders Persson
karta över Ljusne kyrka och Fridhemskapell