En person höjer en ordförandeklubba.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Förtroendevalda i Söderala pastorat

För mandatperioden 2022-2025

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet på lokal nivå. Ledamöterna företräder sin nomineringsgrupp och platserna i fullmäktige fördelas utifrån valresultatet. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig och beslutar om budgeten.

Ordinarie ledamöter
Ordförande
Barbro Andersson (s), nr 072-2273625 mail 
Vice ordförande Åza Johnsson (c)
Helena Gelin (s) 
Tord Blom (s) 
Anneli Englund (s) 
Catarina Lindberg (s) 
Åsa Kastman ( s) 
Bertil Enström ( s) 
Ingegerd Magnusson (s) 
Susanne Larsson (s)
Sirkka-Liisa Tönnänen (s)
Kicki Andersson (s)
Camilla Gelin ( s) 
Diana Samuelsson (s) 
Kenth Burvall (c) 
Anita Landin (c) 
Gunn-Brith Modin (c)
Sven-Ulrich Olsson (c)
Carine Östlund (c) 
Sixten Edlund (c)
Tomas Cedendahl (c) 
Ove Söderholm ( c)
Nils Westling (c)
Sara Westerberg Nilsson (c)

Ersättare
Ali Nefzi (s)
Kristina Enström (s)
Berit Kvist (S)
Berit Magnusson (c) 
Anders Frisk (c) 
Alvar Magnusson (c) 
Mikael Krantz c)
Erica Vigelsbo Lähde c)
Maritta Burvall c)

Kyrkoråd

Kyrkorådet i pastoratet ansvarar för alla fyra församlingarna vad gäller egen ekonomisk förvaltning, ansvar för personal, fastighetsförvaltning och begravningsverksamhet. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkoherden har en självskriven plats i Kyrkorådet. 

Ordinarie ledamöter
Ordförande Helena Gelin (s) , tfn 070 - 624 07 37, mail
Vice ordförande Vakant 
Ingegerd Magnusson ( s)
Bertil Enström (s) 
Åsa Kastman (s) 
Ali Nefzi (s) 
Kenth Burvall ( c) 
Åza Johnsson ( c) 
Carine Östlund (c) 
Anita Landin (c)

Ersättare
Annelie Englund (s) 
Barbro Andersson (s) 
Diana Samuelsson (s) 
Tomas Cedendahl ( c) 
Ove Söderholm ( c)

Församlingsråd

Pastoratet har fyra församlingsråd som har en mycket viktig roll i allt som rör respektive församling.

Församlingsrådets uppgifter

  • Gemensamt med kyrkoråd och kyrkoherde ansvar de för gudstjänstlivets utformning och utveckling.
  • Beslutar om former för församlingens huvudgudstjänst.
  • Utser kyrkvärdar.
  • Beslutar om församlingskollekternas ändamål.
  • Godkänner förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet.
  • Kyrkoherden är självskriven även här men kan sätta annan i församlingen tjänstgörande präst i sitt ställe.

Söderala Församlingsråd
Kenth Burvall 
Anna Kristina Bergkvist 
Karin Häger 
Jan Olov Högqvist 
Alvar Magnusson 
Berit Magnusson 
Gunn-Brith Modin 
Gerd Hedlund Svärd 
Ove Söderholm

Mo/Bergvik
Elisabet Lundwall 
Kristina Noren 
Tomas Cedendahl 
Kicki Andersson 
Karin Holmström 
Helena Gehlin 
Åza Jonsson 
Carine Östlund

Skogs Församlingsråd
Gun Andersson 
Hedvig Björklund 
Runa Dunderberg 
Christina Englin 
Annelie Englund 
Eva Fresk 
Per Jaktås 
Gunilla Åström

Ljusne församlingsråd
Tord Blom 
Per-Yngve Ekblad
Carita Söderback 
Ingegerd Magnusson 
Laine Persson 
Sirkka-Liisa Törmänen 
Bengt-Ove Ardinge 
Britt Pettersson 
Anita Landin 
Birgitta Tapper

Här nedan kan du läsa mer om hur kyrkan stryrs:

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.