Foto: Lasse Norrlander

Dopklänningar i Söderala pastorat

Dopklänningar finns att låna i alla våra församlingar. Alla är mycket vackra och bearbetade. Vi har även dopklänningar i linnetyg. För att kunna titta och prova kontaktar du våra vaktmästare i respektive församling. Se Vi som arbetar i pastoratet. När det gäller dopklänningarna i Söderala församling kan du kontakta pastorsexpeditionen på tel 0270-42 17 70 eller e-post: soderala.pastorat@svenskakyrkan.se


Dopklänningar Mo-Bergviks församling

Ring vaktmästaren på 073-026 32 02 om du vill se och prova dopklänningarna.

Dopklänningar Söderala församling
Ring expeditionen på 0270-42 17 70 om du vill se och prova dopklänningarna. 

Dopklänningar Ljusne församling
Ring vaktmästaren i Ljusne på 070-282 93 72 om du vill se och prova dopklänningarna.  

Dopklänningar Skogs församling
Ring vaktmästaren i Skog: 070-326 39 40 om du vill se och prova dopklänningarna.