Foto: Lasse Norrlander

Dopklänningar i Söderala pastorat

Dopklänningar finns att låna i alla våra församlingar. Alla är mycket vackra och bearbetade. Vi har även dopklänningar i linnetyg. För att kunna titta och prova kontaktar du våra vaktmästare i respektive församling. Se Vi som arbetar i pastoratet. När det gäller dopklänningarna i Söderala församling kan du kontakta pastorsexpeditionen på tel 0270-42 17 70 eller e-post: soderala.pastorat@svenskakyrkan.se

Hur klänningarna ser ut kan du se på respektive sida:

Dopklänningar, Mo-Bergviks församling. Ring vaktmästaren i Mo: 073-026 32 02 och vaktmästaren i Bergvik: 070-686 27 13 om du vill se och prova dopklänningarna i Mo/Bergvik.

Dopklänningar, Söderala församling. Ring 0270-42 17 70 om du vill se och prova dopklänningarna.

Dopklänningar, Ljusne församling. Ring vaktmästaren i Ljusne: 070-282 93 72 om du vill se och prova dopklänningarna 

Dopklänningar, Skogs församling. Ring vaktmästaren i Skog: 070-326 39 40 om du vill se och prova dopklänningarna