Del av Bergviks kyrkogård
Foto: AnnSofi Grubbström

Bergviks kyrkogård

Del av Bergviks kyrkogård
Foto: AnnSofi Grubbström

 Mark skänktes av Bergvik-Ala till Söderala församling för uppförande av en kyrka men skulle också räcka till en kyrkogård. Denna mark låg mycket naturskönt på en höjd vid Bergvikens norra strand och är än i dag en av vårt lands vackrast belägna kyrkogårdar. Denna kyrkogård utvidgades år 1936 och har karaktären av en skogsgård som är omramad av furor som är över hundra år. Även inne i gravkvarteren har man försökt bevara furor.

Mot dessa barrträd bryter inplanterade Orsabjörkar med naggade blad av.

Kyrkogården har en koleragrav från 1866 och där finns en minnessten som pastoratet lät resa år 1953. Den har inskriptionen: Kolerakyrkogård. Invigd den 28 aug. 1866 av kontraktsprosten J.A. Dahlström. Här vilar Jan Ersson från Herrö i Sveg. Död i kolera den 27 aug. 1866.

Här under finns några bilder från Bergviks kyrkogård, en del tagna under kyrkovaktmästare Tomas Cedendahls kyrkogårdsvandringar som uppskattats av både församlingsbor och utifrån intresserade personer.

Om du har något att berätta om någon särskild grav eller om Bergviks kyrkogård är du välkommen att vända dig till expeditionen på tel 0270-42 17 70 eller e-post: soderala.pastorat@svenskakyrkan.se

Koleragraven på Bergviks kyrkogård
Foto: AnnSofi Grubbström