Bergviks kyrka

Bergviks kyrka Foto: Ingiz Johansson
Koret i Bergviks kyrka
Foto: AnnSofi Grubbström

Bergviks kyrka är relativt nybyggd och invigdes 1915. Kyrkan ligger mycket vackert invid sjön Bergviken. Den är byggd i nationalromantisk och jugend-stil och är mycket tidstypisk.

Ritningarna till Bergviks kyrka utfördes av arkitekt Fredrik Falkenberg, Stockholm och fastställdes den 24 oktober 1913 av Kungl. Maj:t. I april månad år 1914 började man gräva kyrkans grund och den 5 juli 1914 lades grundstenen.

Läktaren i Bergviks kyrka
Foto: AnnSofi Grubbström

 Citerar här ur häftet om Bergviks kyrka av Bengt Ingmar Kilström "på övligt sätt inmurades ett dokumentskrin i grundmuren, närmare bestämt under koret på kyrkans norra sida. Detta dokumentskrin utgjordes av en blylåda, innehållande årets mynt, dagstidningar och fotografier. Skrinet igenlöddes av blylödaren Emil Pettersson, senare känd som mångårig kommunalordförande. Bland de i grundläggningsceremonin deltagande märktes pastoratets kyrkoherde, prosten A.W. Qvarnström, komminister D. Hällbom samt disponent E. Granström, vilken varit byggnadskommitténs ordförande. På försommaren följande år var Bergviks kyrka färdig och invigdes den 6 juni 1915 av ärkebiskop Nathan Söderblom" - Slut på citat.

Detta häfte finns att köpa både i Bergviks kyrka och på pastorsexpeditionen, Söderala. Där finns mycket mera att läsa.  

Här kommer vi att fylla på med berättelser och bilder från er. Men redan nu kan du ju besöka kyrkan. Du kan kontakta vaktmästaren på Bergviks kyrkogård, 070-686 27 13, under vardagar. Många söndagar är det gudstjänst i kyrkan. När detta är kan du se i vår månadskalender.  

Här nedanför ser du Dopkyrkan som finns vid ingången i Bergviks kyrka. Vi får tacka Kerstin och Tomas Cedendahl för denna fina kyrka där alla som döps under året får sin egen lilla lapp med namn och datum.

Dopkyrka som Tomas och Kerstin Cedendahl har gjort
Foto: AnnSofi Grubbström