Del av Bergviks vackra kyrkogård
Foto: AnnSofi Grubbström

Begravningsverksamheten

Med begravningsverksamhet menas de åtgärder som har direkt samband  med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna.

Begravningshuvudmannen ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är kyrkans övriga tjänster gratis.

AVGIFTSFRI BEGRAVNINGSPLATS

Enligt begravningslagen har alla som avlidit efter den 1 januari år 2000 rätt till en avgiftsfri gravplats alternativt att bli gravsatt i minneslund eller askgravlund där så finns. Rätten gäller alla folkbokförda i Sverige - oavsett medlemskap i trossamfund - och på den ort där man är folkbokförd vid sin död. Det finns också möjlighet att på samma villkor få en gravplats på annan ort, vilket förutsätter att där finns ledig plats. Detta finansieras via begravningsavgiften.

UPPLÅTELSE AV GRAVPLATS

Vid ny gravsättning i befintlig grav förlängs gravrätten med 25 år. Det är möjligt att förlänga upplåtelsetiden utöver de 25 år som förflutit sedan senaste gravsättningen. Förlängningen är avgiftsbelagd och görs från i år på 15 år.

VI SÖKER GRAVRÄTTSINNEHAVARE

Enligt begravningslagen måste det finnas en nu levande gravrättsinnehavare till varje gravplats. Finns det inte det msåte kyrkogårdsförvaltningen vara innehavare. Därför söker vi ofta efter nya innehavare till de gravar som saknar innehavare.

Har ni en grav på någon av våra kyrkogårdar där ni är osäker på vem som är innehavare, är vi tacksamma om ni hör av er till vår expedition 0270-42 17 70 eller soderala.pastorat@svenskakyrkan.se. Ni kan också kontakta någon av våra vaktmästare som ni hittar telefonnummer till på sidan "Vi som jobbar i pastoratet". Vi är också tacksamma för att få er hjälp med eventuell släktskap till gamla innehavare eller om ni känner någon som kan veta något om någon grav.  Vi kommer till mors dag och till hösten - alla helgon - att sätta ut skyltar vid de gravar som saknar innehavare.

 

Gravrätt - övrigt om grav

Del av Bergviks kyrkogård
Foto: AnnSofi Grubbström

När det gäller gravrätt, innehav av gravrätt, förfrågningar om gravsatta, kontaktar du:
Ann-Christin Nordström på tel 0270-42 17 75
mån-fre kl 10-12 eller e-post: ann-christin.nordstrom@svenskakyrkan.se

Gravärenden - ekonomi

Mera vackra blommor på Bergviks kyrkogård
Foto: AnnSofi Grubbström

För säsongen 2021 erbjuds följande tjänster:
Vattning och plockning  600 kr (egen plantering)
Sommarplantering  1000 kr (vattning och plockning ingår, juni-aug)
Höstplantering ljung  300 kr

När det gäller gravskötsel eller ekonomi för grav kan du kontakta

Cicci Nilsson tel 0270-42 17 72, mån-fre kl 10-12 eller
e-post: cicci.nilsson@svenskakyrkan.se