Begravning

Begravningsgudstjänst

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked - döden. Det kan gälla att avsluta en relation, att ta avsked av den man varit släkt med, haft nära kontakt med på jobbet eller där man bor. Avskedet kan vara kyrkligt, frikyrkligt eller borgerligt och var och en får naturligtvis välja hur man vill ha det. Ofta har den avlidne redan skrivit ner precis hur han/hon vill ha sin begravning och det underlättar ju för de efterlevande.

Du är alltid välkommen att kontakta expeditionen eller någon av våra präster om du undrar över något när det gäller begravningar.

Om möjligt gör våra präster alltid hembesök inför begravningen då man i lugn och ro kan samtala om det som har skett och olika önskemål inför begravningen. Naturligtvis är du också välkommen att höra av dig efter begravningen om det är något du funderar över eller har behov att prata om. Kontakta då den präst som hade begravningen.

Den som vid dödsfallet tillhörde Svenska kyrkan har rätt till begravaningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning. Begravningen kan omfatta utfärdsbön, bisättning, begravningsgudstjänst och gravsättning.

Efter begravningen finns församlingshemmen att använda utan kostnad för minnesstunden. Vid minnessstunden passar det ju också bra att hålla tal eller berätta något personligt om den avlidne. Man kan naturligtvis också spela musik som påminner om den avlidnes personlighet.
Söderala pastorats policy är att  våra församlingshem är  drog- och alkoholfria.   

Bårtäcken finns att använda i våra församlingar.

Genom musik, psalmsång, böner och bibelläsning vill den tolka det kristna hoppet inför döden. Här finns flera möjligheter att ge begravningen en personlig prägel genom musikvalet, eventuella solosånger, blommor eller fotografi på den avlidne. Genom solosång eller diktläsning finns det också möjligheter för släkt och vänner att göra akten personligare.

I pastoratets kyrkor eller gravkapell har vi avsatt tid för begravningar torsdagar och fredagar kl 11.00 och kl 14.00. Begravning i svenska kyrkans ordning är utformad som en gudstjänst och leds av en präst. Oftast sker den i kyrkan eller i gravkapellet.