Barnverksamheten

Välkommen till Söderala pastorats barnverksamhet.

Här finns häng, lek, pyssel och sång för både kort och lång.
Vår barn- och ungdomsverksamhet passar både stor och liten.

Vi har Öppet Hus för föräldrar och små barn i Söderala. 
Barnkörer från årkurs 1-3 & 4-6 i Bergvik, Ljusne och Söderala.  
Miniorer för 6-10-åringar i Söderala, Mo och Skog. Fullsatta gupper
Måndagshäng i Söderala för barn från årskurs 4 och uppåt. 

Vi håller till i Kyrkans Hus i Söderala, Mo kyrka, Samstugan i Bergvik,
Ljusne kyrka och i S:t Staffans Hus i Skog.

I barnverksamheten arbetar Cina Kedvall, församlingspedagog och Ingegerd (Ingiz) Johansson, pedagog. Frida Alenius är vår barnkörledare. 
I våra barnkörer får vi även hjälp av våra volontärer Tellervo Strandberg och Gerd Svärd.

Klicka in dig och läs mer om varje grupp och hur du anmäler dig.

Öppet hus i Söderala

För föräldrar och barn 0-5 år

Måndagshäng

Gruppen för dig som går i årskurs 4 och uppåt

Barnkörerna

Vi har körer är för barn åk 1-3 och åk 4-6

miniorerna

Miniorerna

För dig som går i Förskoleklass -3:an

Barnverksamheten är en del av församlingens dopundervisning.
Vi vill erbjuda en meningsfull verksamhet där aktiviteterna präglas av det kristna budskapet och lyfter fram vår gemensamma värdegrund.

Att vara kyrka innebär bland annat att vara en plats med dialog och reflektion för barnen. Vi vill erbjuda mötesplatser och aktiviteter för att fånga upp barns tankar och livs-/frågor.

Vi kan fundera kring bibeltexter, våra liv, och hur det hör ihop med kristen tro. Vi ledare som kommer inte med något facit. Varje barn ska känna sig välkommen och bli bekräftad för den man är.

Personal i Barnverksamheten

    Vill du se vad vi gör i på våra samlingar så följ oss på facebook: Söderala pastorat barnverksamhet