Återkommande grupper

Våra återkommande grupper är, för vuxna:

Musik och Gemenskap En verksamhet som återkommer en gång i månaden på pastoratets alla orter under hösten.

I Söderala

Kyrkokören, varje måndag kl 18.30-20.30, i Sockenstugan  (Inställd tillsvidare)

Kristen Djupmeditation  Varje tisdag 18-19 i Söderala kyrka

I Ljusne

Öppen gemenskap, varje onsdag kl 17 - 19 i kyrksalen och kyrkan, sommaruppehåll juli   (Inställd tillsvidare)

Syförening, onsdagar jämna veckor kl 13.00-15.00, i kyrksalen, sommaruppehåll juni-augusti  (Inställd tillsvidare)

I Mo-Bergvik

Låt ditt liv fyllas med ro i Bergviks kyrka varannan onsdag 18.00

Syförening, måndagar jämna veckor kl 12.00-14.00, i Mo Sockenstuga, (Inställd tillsvidare)

Bibelns värld, Studiecirkel med Krister Bohman, Mo sockenstuga ANMÄLAN KRÄVS

I Skog

Gudsprat med Krister En gång i månaden kl 10.00 samlas vi i S:t Staffans hus i Skog för att samtala om kommande söndags bibeltexter som blir lästa i
kyrkans gudstjänst. 

Dagsyförening, onsdagar jämna veckor kl 12.00-14.00, i S:t Staffans hus, sommaruppehåll, juni - augusti

Skogs kyrkokör, varje torsdag kl 19.00-21.00, i S:t Staffans hus  (Inställd tillsvidare)

Träffpunkt Skog,  en onsdag i månaden kl 12.00 i S:t Staffans hus. Se veckoannonseringen vilken onsdag som gäller. Sommaruppehåll  (Inställd tillsvidare)

Gemensam Bön, onsdagar ojämna veckor kl 19.00 i S:t Staffans hus

FÖR VÅRA BARN

I Söderala

Öppet hus för barn och vuxna, måndagar & torsdagar kl 10.00-12.00, i Kyrkans hus, Just nu  håller vi till utomhus i Lekparken på Villavägen.

Miniorer åk 1-3, måndagar kl 14:30 - 16, i Kyrkans hus. ANMÄLAN KRÄVS

Kyrkans UG åk 4 och uppåt, torsdagar kl 18.00-20.00   

Barnkör och pyssel från förskoleklass och uppåt, tisdagar 14:30 - 16, i Kyrkans hus  ANMÄLAN KRÄVS

I Ljusne

Barn och vuxna är varmt välkomna till Öppet hus i Söderala!

I Mo-Bergvik

Miniorer Förskoleklass - åk 4, onsdagar kl 14.00-16.00, i Mo Sockenstuga
ANMÄLAN KRÄVS

Barnkör och pyssel, förskoleklass och uppåt, tisdagar kl 17.00-18.30, i Samstugan Bergvik. ANMÄLAN KRÄVS

Barn och vuxna är också varmt välkomna till Öppet hus i Söderala!

I Skog

Miniorer Förskoleklass - åk 4, torsdagar kl 15.00-16.30. ANMÄLAN KRÄVS

Barn och vuxna är också varmt välkomna till Öppet hus i Söderala!