Samling kring krubban

Förinspelad från Mariakyrkan