Foto: Anna-Lena Bengtsson

Påskandakt från Tönnersjö kyrka

En förinspelad andakt som tar oss från Långfredagen till Påskdagen.

Medverkar: Eldsberga kyrkokör
Präst Anna-Maria Carlwe
Kantor Maria Elisson
Bön Carina Carlsson
Bön Anita Cederberg

 

Psalm 442 Han gick den svåra vägen
Psalm 154 Dina händer är fulla av blommor

Barmhärtige Gud                      
Tonsatt bön. Musik: Jonas Engström

Korset är tomt
Text: Lars Westberg. Musik: Hans Nyberg