Foto: Marcus Ibanez/IKON

Allhelgona

Nyhet Publicerad


Fredag 30 oktober
Breared: 10.00-17.00 Kyrkan öppen för ljuständning, samtal och kaffe

Snöstorp: 11.00-18.00 Kyrkan öppen för samtal, ljuständning och kaffe

Trönninge och Eldsberga: 13.00-18.00 Kyrkorna är öppna för samtal och en värmande kopp kaffe

Tönnersjö: 13.00-17.00 Kaffeservering på kyrkogården

 

Lördag 31oktober. Alla helgons dag.
11.00 Musikgudstjänst, Snöstorps kyrka
VIVA. Körledare Göran Persson. Präst Jonas Kennerö

16.00 Minnesgudstjänst* Breareds kyrka
Ljuständning och namnuppläsning för de som avlidit sedan förra Allhelgona.
Präst Martin Bengtsson. Stefan Möllerström, solosång.

16.00 Minnesgudstjänst*, Trönninge kyrka
Ljuständning och namnuppläsning för de som avlidit sedan förra Allhelgona.
Präst Allan Svensson och diakon Anna Lindgren.

18.00 Taizémässa, Mariakyrkan
Allan Svensson. Korister ur Maria kyrkokör medverkar. Körledare Jessica Agbrant.

Kollekt till Svenska kyrkan i utlandet

 

Söndag 1 november. Söndagen efter alla helgons dag.
10.00 Högmässa, Mariakyrkan
Allan Svensson. Korister ur Maria kyrkokör. Körledare Jessica Agbrant.

14.00-18.00 Öppen kyrka, Snöstorp
Kortare andakter med bön och levande musik varje hel timme mellan kl 14-17.
Möjlighet att tända ljus för de som avlidit sedan förra Allhelgona. Präster Jonas Kennerö, Anna-Maria Carlwe. Musikmedverkan (alternerar vid andakterna) Cappella Snöstorp, Marie Sättermon-fiol och Josefin Persson Björklund-solosång.
Församlingsgården är öppen samtidigt med kaffeservering.

16.00 Minnesgudstjänst*, Eldsberga kyrka
Allan Svensson

18.00 Minnesgudstjänst*, Breareds kyrka
Martin Bengtsson. Stefan Möllerström, solosång.

* fämst för inbjudna


Söndagens kollekt går till Nattcaféet i Halmstad.