Någon spelar piano.
Foto: Anders Nicander /Ikon

Musiker