Ljudupptagning högmässa 27 febr

Under högmässan på fastlagssöndagen 2022 gjordes denna ljudupptagning från Mariakyrkan i Fyllinge.

Präst Allan Svensson (Allan spelar även piano)
Kyrkvärdar Laila Bilén och Raad Ishac. 

Längre moment av tystnad samt nattvardsgång har klippts bort eller kortats ner vid redigeringen.