Långfredagen

Förinspelad andakt från Snöstorps kyrka

MEDVERKAR
Anna-Maria Carlwe, kyrkoherde
Göran Persson, organist

 TEMA 
Korset

 MUSIK
Långfredagskoral av J. S. Bach.

KOLLEKT
Open Doors 
Swish 123 690 03 02 . Meddelande: kollekt Långfredagen

  

Bibeltexter hittar du här (du slussas vidare till Svenska kyrkan, nationell nivå)