Foto: Thomas Johansson Vinnalt Foto

Kyrkogårdsarbetare