Foto: Anna-Lena Bengtsson

Gudstjänster på äldreboenden

På Vallås finns Vallås äldreboende och i Simlångsdalen ligger Ljungblomman. Kyrkans personal kommer till äldreboendena och håller gudstjänst eller andakt. Även i Fyllinge finns ett äldreboende som heter Norlandia.

Aktuella datum och tider annonseras på respektive boende. 

Präst och diakoniarbetare kommer tillsammans med kantor till äldreboendet för en andakt tillsammans.