Foto: Thomas Johansson, Vinnalt Foto

Gravskötsel

En gravplats kräver tillsyn och omvårdnad. För den som inte har möjlighet att själv sköta graven erbjuder sig församlingen att mot en kostnad utföra skötseln.

 

Skötselavtal
Det finns två alternativ av skötselavtal: grundskötsel och skötsel med plantering.

  • I grundskötsel ingår tvätt av sten årligen, granris och att gravplatsen hålls i vårdat skick.
  • I skötsel med plantering ingår att gravplatsen hålls i vårdat och värdigt skick. Gravstenen tvättas årligen. Plantering sker av påsklilja, vår- och sommarblommor och ljung. I slutet av skötselsäsongen som sträcker sig från mitten av mars till Allhelgona täcks graven med gransris och en vinterdekoration placeras ut.

 

Betalning kan antingen ske årsvis med faktura eller genom flerårsavtal.
Priset för skötseln av gravplatser baseras på gravplatsens storlek. Ring till församlingsexpeditionen för att få ett kostnadsförslag.

KONTakt

Anki Tenggren 035-17 97 19