Foto: Thomas Johansson, Vinnalt Foto

Gravskötsel

En gravplats kräver tillsyn och omvårdnad. För den som inte har möjlighet att själv sköta graven erbjuder sig församlingen att mot en kostnad utföra skötseln.

Våren 2023

Påskliljorna kommer att planteras på skötselgravarna innan påsk. Penséerna planteras efter påsk.

 

Skötselavtal
Det finns två alternativ av skötselavtal: grundskötsel och skötsel med plantering.

  • I grundskötsel ingår tvätt av sten årligen, granris och att gravplatsen hålls i vårdat skick.
  • I skötsel med plantering ingår att gravplatsen hålls i vårdat och värdigt skick. Gravstenen tvättas årligen. Plantering sker av påsklilja, vår- och sommarblommor och ljung. I slutet av skötselsäsongen täcks graven med gransris och en vinterdekoration placeras ut (från Allhelgona till mitten av mars).

 

Betalning kan antingen ske årsvis med faktura eller genom flerårsavtal.
Priset för skötseln av gravplatser baseras på gravplatsens storlek. Ring till församlingsexpeditionen för att få ett kostnadsförslag.

KONTAKT

Anki Tenggren 035-17 97 19