Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

GDPR/Fotografier

Så här hanterar vi bilder

Vi använder inte fotografier i vår kommunikation eller profilering utan ett samtycke och godkännande från de som går att identifiera på bilderna. Ett samtycke kan när som helst upphävas av den som gett sitt samtycke till publicering.

Snöstorps församling ger ut församlingsbladet "Mellan himmel och jord-en hälsning från Snöstorps församling" samt publicerar webbplatsen svenskakyrkan.se/snostorp vilka båda har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. De lyder under Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det innebär att GDPR:s regler angående medgivande av publicering av personuppgifter (t ex namn och foto) inte gäller då TF och YGL går före GDPR-förordningen i dessa fall. Självfallet tar Snöstorps församling vederbörlig hänsyn till personers personliga integritet och kommer inte att publicera personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integriteten.

Foton som sparas i församlingens bildarkiv är inte sökbara via personuppgifter.