Foto: A-L Bengtsson

En turell (torn) sätts på plats

Så var det dags för Snöstorps kyrka att få de tre sista småtornen (tureller) på plats. Den 16 mars på morgonen satte arbetet igång och allt förflöt på som det skulle. Se gärna filmen.

Bakgrundsfakta.
Den 22 november 2022, lyftes en av turellerna av från kyrkan. Detta torn kom att användas som mall för nytillverkning på bröderna Bergströms verkstad, för att sedan skickas vidare till Kalmar för att kläs med plåt. Den 21 februari sätts de tre första tornen på plats. 

 

 

Foto: Anna-Lena Bengtsson, Marielle Pierre.
Redigering: Anna-Lena Bengtsson