Foto: Charlotte Nilsson

Nytt värmesystem, Breareds kyrka

Direktverkande elelement i Breareds kyrka byts ut till vattenradiatorer och värmepump.

 

Under sommaren 2022 påbörjades arbetet med att installera bergvärme i Breareds kyrka. Borrhålen är klara men i skrivande stund inväntas leveransen av den nya värmepumpen innan installationen kan fortsätta. Även el-elementen under kyrkbänkarna ska ersättas med vattenradiatorer. Det är med tanke på klimat och ekonomi som installationen görs. När vi nu har loggat temperatur och fukt i över ett år, kan vi se att varje gång kyrkan värms blir det för torrt i kyrkorummet. Träet spricker och inventarier far illa av växlingarna med hur torrt eller fuktigt det är i kyrkorummet (torkskador). Dessutom har det blivit dyrt att värma med direktverkande el. Vi får ett "trögare" system och det mår kyrkan och inventarierna bättre av.

 

När mår kyrkan och dess inventarier som bäst?
Nu kanske någon undrar hur en orgel mår bäst? Viken temperatur och fukt ska det vara? Den rapport som många lutar sig mot kom för några år sedan och innehåller spännande läsning. Många har tidigare gissat, men nu vet vi mer. Läs rapporten "Inneklimat... här nedan (pdf) ".

Orgeln i Breared har en egen temperatur och fukt styrning, vilket är bra förstås.