Foto: Kyrk-CD

Begravningsavgift

Denna avgift betalas av samtliga skattebetalare

Från 2017 får hela landet samma begravningsavift. Detta är inte något som kan påverkas  av enskilda församlingar utan sätts på nationell nivå.

Den exakta avgiftssatsen - 26,1 öre (höjs med 0,8 öre från 2021 till 2022)
Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige. Lagen gäller när en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. 

Avgiftssatsen för 2022 är 26,1 öre per hundralapp.
Läs mer om begravningsavgiften på Kammarkollegiets webb

Genom begravningsavgiften som betalas av alla via skatten har du tillgång till följande tjänster.


Begravningslagen (1990:1144) 9 kap. § 6 säger följande: För den som vid dödsfallet varit folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde skall huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla:

  • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats i 25 år.
  • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav.
  • Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dessa att gravsättning skett, med undantag för gravsättning utom huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser.
  • Kremering.
  • Lokal för förvaring och visning av stoftet
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.
  • I begravningsavgiften ingår även skötsel och nyanläggning av kyrkogårdens allmänna ytor samt vård av de kulturmärkta gravplatserna.

Skötsel av gravplats ingår inte i begravningsavgiften, för detta kan man teckna skötselavtal med församlingen eller välja att sköta gravplatsen själv.

 

Källa: Reimerson, Charlotte, Vad får jag för min begravningsavgift?, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, oktober 2011.

 

Vanliga frågor om begravning