Foto: A-L Bengtsson

Andakt Kyndelsmässodagen

En förinspelad andakt från Vallåskyrkan

Medverkar
Stellan Bengtsson, präst
Lena Nielsen, kantor

Musik
Psalm 605 Gud bor i ett ett hus
Text: M. Melin
Musik: L. Å. Lundberg

Psalm 744 Barn och stjärnor
Text: Y. Eggehorn
Musik: H. Nyberg

Psalm 901 Lilla liv Psalmer i 2000-talet
Text: Py Bäckman

Himlen i min famn 
Text: E. Hillestad
Musik: C. Häggkvist