Foto: Anna-Lena Bengtsson

Andakt Jungfru Marie bebådelsedag

En förinspelad andakt inför Jungfru Marie bebådelsedag

Medverkar: Martin Bengtsson och Maria Elisson

Musik: Skön är vinden i solen. 
Text: Bo Setterlind. Musik: Jerker Leion

Psalm 481 Alla kälor springer fram i glädje
Text: E. Skeie, B. G. Hallqvist. Musik: G. Ihlebeak

Psalm 718 Hennes starka vingar bär
Text: G. Light. A. K. Hammar. Musik: G. Light

Ave Maria
Franz Schubert